Cele projektu

Głównym celem projektu realizowanym w pierwszym etapie jest:

  • wzrost wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii a w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych
  • nabycie umiejętności tworzenia biznes planu
  • przekazanie informacji o instytucjach wspierających w rozpoczęciu działalności gospodarczej
  • kształtowanie postaw otwartości na zmiany zachodzące na rynku pracy
  • określenie zainteresowań zawodowych uczestników projektu
  • wytyczanie sobie celów życiowych, planowanie drogi do sukcesu